30 Aralık 2010 Perşembe

Singular and Plural Nouns (Tekil ve Çoğul İsimler)

İngilizce'de isimler (nouns), countable ve uncountable diye ikiye ayrılır. Yani sayılabilir ve sayılamaz isimler... Sayılabilir isimler singular (tekil) ve plural (çoğul) halde kullanılabilir. Ancak sayılamaz isimler, daima yalın halde tekil olarak kullanılmalıdır. 

İngilizce'de sayılabilir isimler, sonuna aldıkları -s ve -es ekleriyle çoğul olurlar.

1) Sonu "o" ile biten isimler (-es) alır: potato - potatoes
2) Sonu "x" ile biten isimler (-es) alır: fox - foxes
3) Sonu "s" ile biten isimler (-es) alır: glass - glasses
4) Sonu "f/fe" ile biten isimler (-ves) alır: wolf - wolves
5) Sonu "y" ile biten isimlerde bir önceki harf de sessiz ise "y" düşer ve (-ies) eki gelir: story - stories, city - cities gibi...
6) Sonu "ch/sh" ile biten isimler (-es) alır: dish -  watches
7) Bunlar dışında kalan diğer isimler (-s) alır: books, kids, pecils gibi...

Ancak -s veya -es eki almayan istisnai durumlar da mevcuttur; bunlardan bazı örnekler:
man (adam) - men (adamlar)
woman (kadın) - women (kadınlar)
person (kişi) - people (insanlar)
tooth (diş) - teeth (dişler)
foot (ayak) - feet (ayaklar)
mouse (fare) - mice (fareler)
fish (balık) - fish (balıklar)
sheep (koyun) - sheep (koyunlar)
ox (öküz) - oxen (öküzler)
goose (kaz) - geese (kazlar)
this (bu) - these (bunlar)
that (şu) - those (şunlar)

Kaynak: ingilizcenet.com

TEKİL ÇOĞUL 
woman women
man men
child children
tooth teeth
foot  feet
person people
leaf leaves
half halves
knife knives
wife wives
life lives
loaf loaves
potato potatoes
cactus cacti
focus foci
fungus fungi
nucleus nuclei
syllabus syllabi/syllabuses
analysis analyses
diagnosis diagnoses
oasis oases
thesis theses
crisis crises
phenomenon phenomena
criterion criteria
datum data

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme