28 Aralık 2010 Salı

To be = am / is / are (Present)

Bu kelimecikler, isim cümleleri içerisinde yüklem olarak kullanılırlar. Bunlara yardımcı fiiller denir. Tıpkı Türkçede isim cümlelerinin sonuna eklediğimiz -dır, -dir gibi, cümleye "olmak" manasını katar.
"olmak" kelimesinin tam karşılığı İngilizcedeki "be" fiilidir. İsim cümlelerinde, "be" fiili özneye göre "am", "is", "are" şekillerinden birini alarak yüklem olur. Yani aslında fiili olmayan cümlelerde "yardımcı fiil" olarak kullanılır. "Yardımcı fiil" konusu önemlidir. İlerleyen konularda hem farklı yardımcı fiillerle, hem de "be" yardımcı fiilinin farklı kullanımları ile karşılaşacağız. Şimdi ne zaman hangi yardımcı fiili kullanacağımızı öğrenelim:


I
am
He
She
It
is
You
We
They
are


Birinci tekil şahıs için "am", üçüncü tekil şahıs için "is" ve çoğul şahıslar için "are" kullanılır. İngilizce cümle yapısında öznenin "tekil" veya çoğul olduğuna dikkat edilir. Çünkü cümlelerin bir uyum içerisinde kurulmaları gerekir. Yüklemi, özneye uygun olarak kullanmamız gerekir. Hatta gerektiği zamanlarda, nesne olarak kullanılan isimlere "-s" takısı eklenerek çoğul yapılmalıdır. Çünkü çoğul isimler birden fazla kişi veya nesneyi anlatır.


Ali is a student.
Doğru kullanım
Ali and Ayşe are a student.
Yanlış kullanım
Doğrusu:       Ali and Ayşe are students.


İsimlerde Tekil ve Çoğulları daha sonra detaylı olarak işleyeceğiz.


I, You ("sen" manasında olunca), He, She, It zamirleri tekil,
You ("siz"manasında olunca), We, They   zamirleri çoğuldur.


Örneklere dikkat edince, bu karışık gibi görünen bütün kuralların aslında ne kadar kolay olduklarını göreceksiniz.

I am a student.                 Ben bir öğrenciyim.
You are a student.           Sen bir öğrencisin.

He is a student.              O bir öğrencidir.  (Bir erkekten bahsedilir)
She is a student.              O bir öğrencidir.  (Bir kadından bahsedilir)
It is a computer.              O bir bilgisayardır.


We are students. Biz öğrencileriz.
You are students.           Siz öğrencilersiniz.
They are students. Onlar öğrencilerdir.

"It is a student" dememeliyiz, çünkü insanlardan bahsettiğimiz zaman, cinsiyetini belirtmemiz gerekir. Sadece olağan dışı durumlarda, eğer cinsiyetini bilmediğimiz bir insandan (örneğin bebeklerden)  bahsetmemiz gerekirse, "it" zamirini şahıslar için kullanabiliriz.

Zamir yerine isim kullanarak da birkaç cümle kuralım. 

Ahmet is a student.
Ayşe is a student.
My name is Mehmet. I am a student.
Ali and Ayşe are students.
Ali and I are students.

Şu örnek cümlelerdeki değişik kullanımları inceleyelim.


It is a flower.
She is a doctor.
A tree is green.
Cars are fast.
Marmara Sea is blue.
It is a pen.

I like my books. They are interesting.
My mother's name is Esra. She is 40 years old.
My father's name is Mustafa. He is an engineer.
I like English Grammar. It is very easy.


Kaynak: ingilizcedersleri.com

Konu ile ilgili alıştırmalar;

 Exercise 20


Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme