8 Ocak 2011 Cumartesi

Simple Past Tense (Geçmiş Zaman)

Simple Past, geçmişte belirli bir zamanda yapılmış ve bitmiş eylemleri ifade etmek için kullanılır.

3 Ocak 2011 Pazartesi

KPDS ve ÜDS'de En çok Çıkan Kelimeler

Arkadaşlar merhaba... Çeşitli sitelerde çeşitli başlıklarla bu tarz girişler görmüşsünüdür. Bu da o çalışmaların bir benzeri. kesnlikle bunlar çıkıyor değil ama karşılaşma ihtimalinizin en yüksek olduğu bir çalışma. Zaten KPDS ve ÜDS'ye çalışan arkadaşlar bir şekilde kelime de çalışıyorlar. Faydalı olacağını düşündüğüm için ben d eburada paylaşıyorum...

1 Ocak 2011 Cumartesi

Present Continuous Tense (Şimdiki Zaman)

İngilizce'de “Present Continuous Tense” (Şimdiki Zaman) cümlelerinde işler, iş yapılırken söylenirler, söylenirken yapılmakta olurlar. Şimdiki Zaman konuşma esnasında devam etmekte olan eylemleri ifade etmek için kullanılır. Bu tür cümlelerde çoğu zaman, "now, at the moment, at the present, right now, just now, at this moment" gibi zaman zarfları kullanılır.

English Sentences (Yapılarına Göre İngilizce Cümleler)

İngilizce cümleler yapılarına göre üç bölüme ayrılır.

There is / There are

"There is"  ve "there are" kelimeleri "vardır" anlamına gelir. Fakat "Have - Has"de olduğu gibi "sahiplik" bildirmezler sadece bir şeyin (bir yerde) "var" olduğunu, "mevcut" olduğunu bildirirler. "There is" tekil isimlerle birlikte; "there are" ise çoğul isimlerle birlikte kullanılır.

have got / has got (sahip olmak)

Have/has got Türkçe'de sahip olmak anlamındadır. Sahip olduğunuz bir şeyi ifade etmek için kullanılır. Aşağıda şahıslara göre nasıl kullanıldığını inceleyelim...