29 Kasım 2012 Perşembe

Comparative and Superlative


İngilizce'de karşılaştırma yaparken comparative & superlative yapılarını kullanırız.  


  • İki nesne ya da kişiyi karşılaştırıyorsak comparative yapısınız kullanırız.
            England is smaller than Spain. (İngiltere İspanya'dan daha küçüktür.)
  • Üç ya da daha fazla kişi ya da nesneyi karşılaştırıyorsak superlative yapısınız kullanırız.
           Vatican City is the smallest country in Europe. (Vatikan Avtupa'daki en küçük ülkedir.)

19 Kasım 2012 Pazartesi

Tag Questions

Türkçe’deki "değil mi, -de/-da, tamam mı" gibi ifadelerin karşılığıdır. Pek çok dilde fazla bir öneme sahip olmamasına karşın İngilizce dilinde önemli bir yere sahiptir.  Diğer dillerde pek önemli bir ayrıntı olmamasına rağmen İngilizce boyutu önemli olan bir konudur.