29 Kasım 2012 Perşembe

Comparative and Superlative


İngilizce'de karşılaştırma yaparken comparative & superlative yapılarını kullanırız.  


 • İki nesne ya da kişiyi karşılaştırıyorsak comparative yapısınız kullanırız.
            England is smaller than Spain. (İngiltere İspanya'dan daha küçüktür.)
 • Üç ya da daha fazla kişi ya da nesneyi karşılaştırıyorsak superlative yapısınız kullanırız.
           Vatican City is the smallest country in Europe. (Vatikan Avtupa'daki en küçük ülkedir.) • Comparative sıfatlar yani karşılaştırma sıfatları şu şekilde oluşturulur:
   Sıfat ya -er eki (takısı) alır, ya da sıfatın başına moregetirilir.
   coldermore famous
 • Superlative yani üstünlük bildiren sıfatlar ise şu şekilde oluşturulur:
   Sıfatlara -est eki eklenir ya da sıfatların başına mostgetirilir.
   coldestmost famous
Aşağıdaki sıfatların comparative ve superlative yazılışlarını inceleyelim. Türkçe anlamları şu şekildedir: soğuk - daha soğuk - en soğuk
SıfatComparativeSuperlativeTürkçe Anlamları
coldcoldercoldestsoğuk
latelaterlatestgeç
greengreenergreenestyeşil
safesafersafestgüvenli
richricherrichestzengin
strangestrangerstrangestyabancı
finefinerfinestiyi
highhigherhighestyüksek
smallsmallersmallestküçük

 • Bir sesli ve bir sessiz ile biten, kısa, tek heceli comparative sıfatlar yani karşılaştırma sıfatları şu şekilde oluşturulur:
   Sıfatın son kelimesi iki kere yazılır.
   fat - fatter - fattest
   thin - thinner - thinnest
   w ile biten sıfatlarda ise son harf ikilenmez:
   low - lower - lowest
Aşağıdaki sıfatların comparative ve superlative yazılışlarını inceleyelim:
SıfatComparativeSuperlativeTürkçe Anlamı
redredderreddestkırmızı
slowslowersloweryavaş
bigbiggerbiggestbüyük
hothotterhottestsıcak
newnewernewestyeni

 • İki heceli ve -y ile biten sıfatlarda ise, -y düşer -ier ve -iest gelir:
   happy - happier - happiest
Aşağıdaki sıfatların comparative ve superlative yazılışlarını inceleyelim:
SıfatComparativeSuperlativeTürkçe Anlamı
friendlyfriendlierfriendliestsamimi
lazylazierlaziesttembel
hungryhungrierhungriest
 • İki heceliden daha fazla heceli sıfatlarda ise, comparative yapılacaksa başına more, superlative yapılacaksa başına most getirilir:
   hopeful - more hopeful - most hopeful
Aşağıdaki sıfatların comparative ve superlative yazılışlarını inceleyelim:
SıfatComparativeSuperlativeTürkçe Anlamı
famousmore famousmost famousmeşhur
carefulmore carefulmost carefuldikkatli
beautifulmore beautifulmost beautifulgüzel
intelligentmore intelligentmost intelligentakıllı
dangerousmore dangerousmost dangeroustehlikeli
 • Yukarıda saydığımız kurallara uymayan, 'ingilizce düzensiz sıfatlar' da mevcuttur:
   good - better - best
   bad - worse - worst
   far - further - furthest ya da (farther - farthest)
Aşağıdaki örnek cümlelerde düzensiz fiillerin nasıl kullanıldığını inceleyelim:
 • I know that my handwriting is bad, but Ahmet's is worse.
 • I'm so tired. Is the bus stop much further/farther
DETAYLI ANLATIM:


MAKING COMPARISONS (Kıyaslama Yapmak)

Comparative and Superlative Forms

1.   Bir veya iki heceli comparative yapılar –er ile, superlative yapılar the...–st takıları ile yapılır. Üç veya daha fazla heceden oluşan sıfatlarda ise comparative yapılar more, superlative yapılar ise the most ile yapılır.
§  dark                darker              (the) darkest                 à tek heceli
§  lovely              lovelier             (the) loveliest                à iki heceli
§  difficult            more difficult    (the) most difficult         à çok heceli
2.   bunun yanında kuralsız olarak comparative ve superlative yapılanlar da vardır
§  bad                  worse                           (the) worst
§  far                   further /farther (the) farthest / furthest
§  little                less                              (the) least
§  many/much      more                            (the) most[1]
3.   comparative yapılar than alırlar
§  Mt. Everest is higher than Mt. Blanc.
§  Thailand is sunnier than Norway.
§  A car is more expensive than a bicycle.
NOTE: than kendisinden sonra object [informal] ve subject [formal] durumunda zamir alabilir.
§  He has more time than I (have) (formal)
§  He has more time than me. (informal)
NOTE: than veya as sonrasında  he/she/it/they etc zamirleri gelirse yüklem çoğunlukla muhafaza edilir.
§  You are stronger than they are / them.
4.   superlative yapılar, kıyaslama türler arasında is of, mekanda ise in alırlar.
§  He is the richest man in the world. (mekan)
§  He is the richest of these three men. (kıyaslananlar arasında)
5.   of veya in ile başlayan pek çok cümlenin superlative olma olasılığı yüksektir. Bu of için çok daha yüksek bir olasılıktır.
§  In the world, he is the richest man (mekan)
§  Of these three men, he is the richest. (kıyaslananlar arasında)
§  Of all the cars sold here, this is the least expensive.
6.    İki şeyin en iyisi için superlative değil, the+comperative yapı kullanılır.
§  I need a strong rope. Which is the stronger of these two? (Bu ikisinden hangisi güçlüdür?)
7.   the superlative +N+ relative clause: sıfat cümleciği çoğunlukla present perfect yapıdadır. Cümle içinde “never” değil “ever” kullanılır.
§  He is the kindest man (that) I’ve ever met.
8.   quite, much, very, by far zarfları yaygın superlative niteleyicileridirler.
§  This is quite the most expensive.
§  This is much the worst stretch of motorway in the country.
§  I want to give my children the very best education I can afford.
§  This is by far the greatest threat this country has ever faced.
9.   comparative and comparative: gittikçe[2] anlamı katar.
§  More and more people were attending our party. (Partimize gittikçe daha fazla insan katılıyordu)
10.the comparative... the comparative... (the more...the more...) paralel değişim gerektir. “Ne kadar bundan olursa, o kadar da şundan olur.” anlamındadır. To be yükleminin söz konusu olduğunda yüklem söylenmeyebilir, ancak bu her iki tarafta da aynı şekilde uygulanmalıdır.
§  The bigger a house is, the better it is. (Bi r ev ne kadar büyükse o kadar iyidir.)
§  The higher my knowledge (is), the better my life (is). (Ne kadar çok bilgim varsa, yaşamım o kadar iyi olur)

[1] most the almadığı zaman very anlamındadır.
[2] Daha çok continuous yapıyla kullanılır.


ALIŞTIRMALAR / EXERCISES


1          2          3          4          5         

6          7          8          9          10

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme