24 Mart 2013 Pazar

too & enough

İngilizce'de "çok" (too) ve "yeterli" (enough) anlamlarına gelen bu kelimeler cümle içerisinde bazı kurallara bağlı olarak kullanılırlar. Temel olarak bilmemiz gereken en önemli kural sıfatlardan (zarflardan) önce "too" sıfatlardan (zarflardan) sonra ise "enough" kullanıldığıdır.

9 Mart 2013 Cumartesi

Adjectives (ending -ed and -ing)

Adjectives ending with -ed or -ing

Sıfatlarda “-ed” veya “-ing” kullanmak bazen çok kafa karıştırıcı olabilir. 

8 Mart 2013 Cuma

The Past Continuous Tense

Past Continuous ya da Past Progressive Tense'i, geçmişte belli bir süre devam eden ve sona eren olayları anlatırken kullanırız.

Ayrıca bu tense ile birlikte sıklıkla kullandığımız when ve while bağlaçları ile ilgili konu anlatımı ve sorular da yine bu başlıkta açıklanmıştır.

Olumlu, olumsuz ve soru cümle yapıları aşağıdaki gibidir;

2 Mart 2013 Cumartesi

Prepositions of Time (in, on, at)

Türkçe'de -de, -da anlamlarına gelen in, on, at edatlarının (preposition) zaman zarfları ile kullanımını tek tek inceleyelim.