30 Aralık 2010 Perşembe

Top 100 Verbs in English

Here you can see top 100 verbs used in English... 
İngilizce de en çok kullanılan 100 fiil burada görebilirsiniz...

Singular and Plural Nouns (Tekil ve Çoğul İsimler)

İngilizce'de isimler (nouns), countable ve uncountable diye ikiye ayrılır. Yani sayılabilir ve sayılamaz isimler... Sayılabilir isimler singular (tekil) ve plural (çoğul) halde kullanılabilir. Ancak sayılamaz isimler, daima yalın halde tekil olarak kullanılmalıdır. 

29 Aralık 2010 Çarşamba

Simple Present Tense (Geniş Zaman)

THE SIMPLE PRESENT TENSE - GENİŞ ZAMAN
 
A. USE
1. The simple present is used to describe a present situation. Simple Present, içinde bulunulan anı ifade etmek için kullanılabilir.
I work in Istanbul. (I work now and will work for the future). He is a hardworking student.

28 Aralık 2010 Salı

To be = am / is / are (Present)

Bu kelimecikler, isim cümleleri içerisinde yüklem olarak kullanılırlar. Bunlara yardımcı fiiller denir. Tıpkı Türkçede isim cümlelerinin sonuna eklediğimiz -dır, -dir gibi, cümleye "olmak" manasını katar.

25 Aralık 2010 Cumartesi

21 Aralık 2010 Salı

100 Ways To Praise A Child

Çocuğu övmenin 100 yolu... 

Here are 100 ways to praise a child...

20 Aralık 2010 Pazartesi

Learn English here...

I hope that blog would help as many people or students as possible...

Enjoy the blog while learning English...


Ahmet Demir
Blogger