3 Ocak 2011 Pazartesi

KPDS ve ÜDS'de En çok Çıkan Kelimeler

Arkadaşlar merhaba... Çeşitli sitelerde çeşitli başlıklarla bu tarz girişler görmüşsünüdür. Bu da o çalışmaların bir benzeri. kesnlikle bunlar çıkıyor değil ama karşılaşma ihtimalinizin en yüksek olduğu bir çalışma. Zaten KPDS ve ÜDS'ye çalışan arkadaşlar bir şekilde kelime de çalışıyorlar. Faydalı olacağını düşündüğüm için ben d eburada paylaşıyorum...
ÜDS KPDS KELİMELERİ (EN SIK KULLANILAN) ]
    1- replace  = yer değiştirmek
    2- chair  =  başkanlık etmek
    3- execute  = idam etmek
    4- drawattention  = dikkat etmek
    5- monitor  = kontrol etmek
    6- act as  = -lık yapmak, etmek
    7- display  = göstermek
    8- translate  = tercüme etmek
    9- publicize  = halka tanıtmak
    10- earn  = kazanmak
    11- familiarize  = alıştırmak
    12- wring   = bükmek, sıkıp suyunu çıkarmak
    13- conciliate  = gönlünü almak, yatıştırmak
    14- improve  = geliştirmek
    15- supervise  = denetlemek
    16- communicate  =  nakletmek, bildirmek, haberleşmk, iletişimk 
    17- effect  = etkilemek
    18- assume  =  sanmak, üzerine almak
    19- evaluate  = değer biçmek
    20- correlate  = karşılıkl ilişkisi olamak
    21- design  = planını çizmek
    22- streamline  = verimlilik düzeyini arttırmak
    23- prove  = kanıtlamak
    24- sustain  = güçlendirmek
    25- sharpen  = kesinleştirmek
    26- activein/on  =  da aktif olmak
    27- question   = soru sormak
    28- substantiate  = kanıtlamak
    29- enact  = yasa çıkarmak
    30- attain  =  ulaşmak, erişmek
    31- critique  = eleştiri yazısı
    32- experiment  = deney yapmak
    33- act on behalf of  =  nin lehinde
    34- enable  = imkan tanımak
    35- double  = katlamak
    36- ramrod  = inat etmek
    37- express  = ifade etmek
    38- risk   = tehlikeye atlamak
    39- tend  = eğilim göstermek
    40- fill  = doldurmak
    41- detect  =  ortaya çıkarmak
    42- solve  =  çözmek
    43- eliminate  = elemek
    44- transform  = dönüştürmek
    45- drive  = araba sürmek
    46- formulate  = formulleştirmek
    47- enhance  =  çoğaltmak
    48- understudy  = dublörlük yapmak, yedek aktör
    49- spark  = kışkırtmak
    50- improvise  = hemen söylemek
    51- appraise  =  değer biçmek, değerlendirmek
    52- follow  = izlemek
    53- outmaneouvre  =  etkili hareket etmek
    54- procure  = kazanmak
    55- mediate  = arabuluculuk etmek
    56- retrieve  = geri almak
    57- compare  = karşılaştırmak
    58- arrange  = düzenlemek
    59- justify   = haklı çıkarmak
    60- relate  = ilişkilendirmek
    61- interpret  = yorum yapmak, tercümanlık yapmak
    62- adapt  = uyarlamak
    63- systematize  = sistemleştirmek
    64- advertise  =  ilan etmek
    65- tabulate  =  çizelgelemek
    66- position  = yerleştirmek
    67- wade  = geçmek
    68- require  = dilemek istemek
    69- admonish  = uyarmak
    70- raise  = doğmak, yükseltmek
    71- interface  = sınırlı olmak
    72- collaborate  =  işbirliği yapm., birlikte çalışmak
    73- facilitate  = kolaylaştırmak
    74- arbitrate  =  hakem sıfatıyla karar vermek
    75- volunteerto/for   = gönüllü olmak
    76- close  =  kapa(t)mak, sona erdirmek
    77- co-author  = ortaklaşa yazmak
    78- introduce  = tanıştırmak
    79- transmit  = göndermek
    80- manipulate  = elle işlemek, beceriyle kullanmak
    81- co-develop  =  birlikte gelişmek
    82- focus  = bir noktaya toplamak
    83- dealwith  = ile meşgul olmak
    84- influence  = etkilemek
    85- hire  = kiralamak
    86- start  = başlamak
    87- synthesize  = sentezle birleştirmek
    88- travel  = yolculuk etmek
    89- prepare  = hazırlamak
    90- detail  = ayrıntılı olarak anlatmak
    91- structure  = yapılandırmak
    92- write  = yazmak
    93- aid  =  yardım etmek
    94- involve  = içermek 
    95- receive  = almak, kabul etmek
    96- leverage  = etkilemek, kontrol etmek
    97- inventory  = sayım çizelgesi yapmak
    98- file  = sıralamak
    99- oversee  = göz kulak olmak
    100- purchase  = satın almak
    101- fix  = düzenlemek
    102- playacentralrole  = merkezi bir rol oynamak
    103- simplify  = kolaylaştırmak
    104- computerize  = bilgisayarla hesaplamak
    105- judge  = değerlendirmek
    106- rewrite  = yeniden yazmak
    107- innovate  = buluş yapmak
    108- respond  = yanıtlamak
    109- inform  = haberdar etmek
    110- persuade  = inandırmak
    111- provide  = sağlamak
    112- preside  = yönetmek
    113- create  = yaratmak
    114- sketch  = tarif etmek
    115- decrease  = azaltmak
    116- develop  = geliştirmek
    117- service  = bakımını sağlamak
    118- predict  =  önceden bildirmek
    119- use  = kullanmak
    120- find  = bulmak
    121- present  = tanıtmak
    122- verbalize  = açıklamak
    123- takecharge of  = sorumluluğunu üstlenmek
    124- lecture  = konferans vermek
    125- solace  = avutmak
    126- manage  = başarmak
    127- clear  =  temizlemek, kurutmak
    128- gain  = kazanç elde etmek
    129- survey  = incelemek, teftiş etmek
    130- operate  = ameliyat etmek, işletmek
    131- complete  = tamamlamak
    132- instil  = fikir aşılamak
    133- attend  =  devam etmek, gidip hazır bulunmak
    134- instrument  =  çalgı çalmak
    135- explain  = açıklamak
    136- reorganize  = yeniden organize etmek
    137- clarify  =  arıtmak, süzmek, açıklamak
    138- identify  = tanımak
    139- log/document   = kaydetmek deftere
    140- taskwith/to  = görevlendirmek
    141- breakground  =  temel kazmak
    142- calculate  =  hesaplamak
    143- avoid   =  kaçınmak, çekinmek
    144- substitute  = yerine geçmek
    145- validate  =  onaylamak
    146- produce  =  Üretmek
    147- inspire  = ilham vermek
    148- record  = kayıt yapmak
    149- treat  = davranmak, elden geçirmek
    150- entertain  = eğlendirmek
    151- vitalize  = yeniden hayata döndürmek
    152- forecast  = tahmin etmek
    153- sort  = sınflamak
    154- type   = daktilo kullanmak
    155- employ  = görevlendirmek
    156- study  =  çalışmak, incelemek
    157- draw  = resmini çizmek
    158- conserve  = korumak
    159- co-ordinate  = koordine etmek
    160- encourage  = cesaretlendirmek
    161- compute  = hesap yapmak
    162- culminatein  = en son noktaya erişmek
    163- renounce  = terk etmek, vazgeçmek
    164- calibrate  =  ince ayar yapmak
    165- revive  = yeniden canlandırmak
    166- unit  = birleşme
    167- playakeyrolein  = anahtar bir rol oynamak
    168- diagnose  = teşhis etmek
    169- process  = bilgisayarda denetlemek
    170- publish  = yayınlamak
    171- foster  = beslemek
    172- promote  = terfi ettirmek
    173- reason  = sebep olmak
    174- work  =  çalışmak
    175- teach  =  öğretmek
    176- wash  = yıkamak
    177- liaison  = bağlantı
    178- disregard own  = aldırmamak, ihmal etmek
    179- serve  = hizmet vermek
    180- pioneer  =  öncülük etmek
    181- expand  = genişlemek
    182- intervene  = arada olmak
    183- self-finance  = kendi kendine finanse etmek
    184- extract  = seçip çıkarmak
    185- upgrade  = yükselmek
    186- fabricate  =  imal etmek
    187- quote  = fiyat vermek
    188- co-direct  =  birlikte yönetmek
    189- exercise  = alıştırma yapmak
    190- conduct  = rehberlik etmek
    191- learn  =  öğrenmek
    192- realize  = farkına varmak
    193- play  =  oynamak
    194- show  = göstermek
    195- abate  = azalmak
    196- prophecy  = kehanet
    197- allocate  =  pay etmek, bölüştürmek
    198- advance  = ilerlemek
    199- represent  = simgelemek, temsil etmek
    200- enlarge  = genişletmek
    201- utilize  = kullanmak
    202- help  = yardım etmek
    203- analyze  =  analiz etmek, çözümlemek
    204- win  = kazanmak
    205- sew  = dikiş dikmek
    206- regulate  = düzene sokmak
    207- salvage  = mal kurtarmak
    208- convert  = dönüştürmek
    209- unify  = birleştirmek
    210- enforce  = zorla kabul ettirmek
    211- empathize  = kendini başkasıyla özdeşleştirmek
    212- schedule  = saatini saptamak, listeye kaydetmek
    213- accelerate  = hızlandırmak
    214- satisfy  = memnun etmek
    215- revamp  = yenilemek, değişiklik yapmak
    216- reenlist  = yeniden askere almak, işe alma
    217- revitalize  = güçlendirmek
    218- lift  = yükseltmek
    219- specify  = açıkça belirtmek
    220- budget  =  bütçe hazırlamak, planlamak
    221- review  = eleştirmek
    222- achieve  = başarmak
    223- examine  = incelemek
    224- tutor  =  özel öğretmen
    225- assimilate  =  benzetmek, özümlemek
    226- symbolize  = sembolize etmek
    227- functionas   =  olarak işlev görmek
    228- inspect  = denetlemek
    229- paint  = boyamak
    230- deploy  = açmak, yaymak
    231- meetwith  = biriyle tanışmak
    232- act  =  hareket etmek
    233- index  = sıralamak
    234- coach  =  eğitmek, antrenman yaptırmak
    235- collect  =  toplamak, biriktirmek
    236- save  = kurtarmak
    237- revise  = gözden geçirmek
    238- fashion  = biçimlendirmek
    239- approve  =  uygun bulmak, hoş karşılamak
    240- succeed  = başarmak
    241- optimize  = iyimser olmak
    242- apply  = başvurmak
    243- recommend  = tavsiye etmek
    244- secure  = güvenceye almak
    245- originate  = başlatmak
    246- administer  = yönetmek
    247- lead  = yönetmek
    248- instruct  = bilgi vermek
    249- interview  = röportaj yapmak
    250- expiate  = kefaret vermek
    251- photograph  = fotoğrafını çekmek
    252- indoctrinate  =  öğretmek
    253- research  = araştırmak
    254- offer  = teklif temek
    255- allow  =  izin vermek
    256- control  = kontrol etmek
    257- maneouvre  = manevra yap(tır)mak
    258- repair  = tamir etmek
    259- construct  = inşa etmek
    260- keep  = korumak
    261- triple  =  üç kat artmak
    262- kindle  = tutuşturmak
    263- assert  =  ileri sürmek, iddia etmek
    264- amend  =  düzeltmek, ıslah etmek
    265- render  = ifa etmek
    266- assess  = değerbilmek
    267- uncover  = meydana çıkarmak
    268- transfer  =  çevirmek
    269- co-manage  = ortaklaşa yönetmek
    270- play an early role  = erken bir rol oynamak
    271- appoint  = tayinetmek
    272- bring  =  getirmek, neden olmak
    273- supply  = tedarik etmek
    274- market  = pazarlamak
    275- deliver  = teslim etmek
    276- confront  =  yüzleştirmek
    277- defer  = sonraya bırakmak
    278- backtrack  =  aynı yere geri dönmek
    279- insure  = garantilemek
    280- withstand  = karşı koymak
    281- place  = koymak, yerleştirmek
    282- invent  = icat etmek
    283- contribute  = katkıda bulunmak
    284- suggest  =  önermek
    285- form  =  oluşturmak
    286- articulate  =  açıkça ifade etmek
    287- discover  = keşfetmek
    288- adopt  =  evlat edinmek
    289- correspond  = uygun olmak, inkarş. bulmak
    290- embark on   =  -e başlamak, girişmek
    291- found  = desteklemek
    292- legitimate  = yasal olmak
    293- recruit  = işe almak
    294- instigate  = kışkırtmak
    295- demonstrate  = göstermek
    296- support  = desteklemek
    297- devastate  = harap etmek
    298- map  = haritasını çıkarmak
    299- disestablish  = yerinden etmek
    300- organize  =  örgütlemek
    301- refine  = arıtmak
    302- separate  = ayrı yaşamak
    303- rehabilitate  = ıslah etmek
    304- conceive  = tasarlamak, kurmak
    305- condense  = koyulaşmak
    306- guide  = klavuzluk etmek
    307- preserve  = devam ettirmek
    308- orchestrate  = uyarlamak
    309- tighten  = sıkılaştırmak
    310- pass  = geçmek
    311- anticipate  =  tahmin etmek, sezinlemek
    312- launch  = piyasaya sürmek, hızla atmak
    313- consolidate  = sağlamlaştırmak
    314- propose  =  önermek
    315- rejuvenate  = gençleştirmek
    316- investigate  = soruşturmak
    317- address  =  hitap etmek
    318- buy  =  satın almak
    319- permit  = izin vermek
    320- bring out  = ortaya çıkarmak, göstermek
    321- prospect  = araştırmak
    322- restructure  = yeniden tasarımlamak
    323- observe  = dikkat etmek
    324- report  = rapor etmek, haber yazmak
    325- finance  = finanse etmek
    326- adjust  =  uydurmak, ayarlamak
    327- integrate  = bütünleşmek
    328- audit  =  dinlemek, denetlemek
    329- build  =  inşa etmek, kurmak
    330- invest  = yatırım yapmak
    331- advocate  = desteklemek
    332- contract  = kapmak (a tutulmak)
    333- setup  = kurmak
    334- resolve  = tekrar çözmek
    335- change  =  değiş(tir)mek, para bozdurmak
    336- determine  = kararlaştırmak
    337- add  = eklemek
    338- exhibit   = göstermek
    339- protect  = korumak
    340- verify  = doğruluğunu kanıtlamak
    341- overcome  =  Üstesinden gelmek
    342- relay  = naklen yayınlamak
    343- filter  = süzmek
    344- decide  = karar vermek
    345- staff  = eleman sağlamak
    346- assemble  =  monte etmek, kurmak
    347- automate  = otomatikleştirmek
    348- motivate  = motive temek, harekete geçirmek
    349- profit  = kar etmek
    350- locate  = yerini öğrenmek
    351- summarize  =  özetlemek
    352- direct  = doğrulamak
    353- author  =  yazmak, yazarlık yapmak
    354- brighten  = şenlendirmek, aydınlatmak
    355- undertake  =  Üstlenmek
    356- train  = eğitmek
    357- command  =  emretmek, yönetmek

1 yorum: